พื้นที่ BOOTH แสดงสินค้า

  • เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดสรรพื้นที่ในงานประมูล เพื่อให้ท่านที่ต้องการนำเสนอสินค้า ได้นำสินค้ามาโปรโมทในงานประมูล ซึ่งท่านจะได้พบกับลูกค้าผู้ใช้งานจริงๆ เดือนละไม่ต่ำกว่า 600 ราย ในวันที่เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่นเปิดประมูล…

    อัตราค่าบริการเช่าพื้นที่แสดงสินค้า BOOTH